Lonen verkooppersoneel op 1 februari aangepast

De barema en werkelijk uit te betalen lonen werden op 1 februari 2023 opnieuw verhoogd met 2 %.


In tegenstelling tot de lonen van de arbeiders (PC 118) die telkens op 1 januari worden geïndexeerd met een percentage afhankelijk van de evolutie van het indexcijfer worden de lonen van het verkooppersoneel (PC 201) aangepast op willekeurige tijdstippen.

Dit gebeurt steeds als de grens van 2 % stijging bereikt wordt.

De aanpassing van de lonen aan de index wordt berekend op basis van het gemiddelde van de gezondheidsindex tijdens een periode van 4 maanden.

Top